ยิปซัมตราช้าง จับมือ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา "อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง นำโดย นายไพบูลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (กลาง) และนายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (ที่3 จากขวา) ร่วมกับ นายสรพงษ์ ทัพภวิมล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกเชี่ยวชาญ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ซ้ายสุด) และ
นายสุเมธ เกียรติเมธา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและดูแลข้อกำหนดมาตรฐาน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด (ขวาสุด) จัดสัมมนาวิชาการ “อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้งานอาคารสถานพยาบาล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน์ President Elect, ASHRAE Thailand Chapter (ที่ 3 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากขวา) ณ ห้องประชุม 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพข่าวยิปซัมตราช้างจัดงานสัมมนา MOPH