โรงพยาบาลรามาธิบดี การตกแต่งภายในได้สบายๆ รีโนเวท ด้วยระบบผนังยิปซัม “มัลติวอลล์ ตราช้าง”

ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง

ระบบผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง

ผู้เกี่ยวข้อง

สถาปนิก : บริษัท อินเตอร์แพค จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท อินเตอร์แพค จำกัด

ผู้รับเหมา : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ใช้งาน

งานผนัง :

ระบบผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง 50,000 ตารางเมตร

ปัจจัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง

  • เนื่องจากโรงพยาบาลมีการกำหนดค่ากั้นเสียงให้เหมาะกับห้องต่างๆ ดังนั้น ระบบผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง ซึ่งสามารถออกแบบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ระบบผนังเบาจึงเหมาะกับงานประเภทนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรื้อถอนง่ายกว่าก่อฉาบ
  • เนื่องจากเป็นระบบผนังยิปซัม จึงไม่มีความซับซ้อนในการติดตั้ง ทำให้สามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

เจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มูลค่าของโครงการ

5,000 ล้านบาท

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ USG Boral

โรงพยาบาลรามาธิบดี การตกแต่งภายในได้สบายๆ รีโนเวท ด้วยระบบผนังยิปซัม “มัลติวอลล์ ตราช้าง”

โรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นสถานพยาบาลเก่าแก่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน โดยได้มีการปรับโครงสร้างอาคารและการตกแต่งภายในอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ซึ่งในระหว่างการตกแต่งภายในอาคารต่างๆ ไม่สามารถที่จะหยุดให้บริการได้ ดังนั้น การออกแบบตกแต่งภายใน มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ที่จะตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาล ที่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด

การตกแต่งภายในของ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ต้องการความคล่องตัวในการให้บริการระหว่างที่มีการรีโนเวทภายใน จึงได้เลือกใช้ระบบผนังยิปซัม “มัลติวอลล์ ตราช้าง” มิติใหม่ของระบบผนังยิปซัมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์งานออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด พื้นผิวยิปซัมที่มีความสวยงามเรียบเนียน ปราศจากรอยแตกลายงาตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน ด้วยระบบที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างคานรองรับ ทำให้ประหยัดเวลาการทำงาน และต้นทุนการก่อสร้างอาคารได้มากว่าระบบผนังอื่นๆ ทั่วไป ป้องกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม (Silence), ความแข็งแรงทนทาน (Strength) ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 5234 และ ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย (Safety) จึงเหมาะกับการใช้งานโรงพยาบาล ที่มักจะมีการรีโนวเทอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นผนังเบาที่สามารถก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งมีคุณสมบัติในการกั้นเสียงได้ดี สามารถออกแบบดีไซน์ให้ได้ตรงตามความต้องของการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง