ที-บาร์60x60

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นฝ้ายิปซัม ที-บาร์ (60 X 60)             แผ่น 280
2. โครงคร่าวหลัก ยาว 3.6 เมตร/เส้น
เส้น
137
3. โครงคร่าวซอยยาว (120 ซม.)            เส้น
137
4. โครงคร่าวซอยสั้น (60 ซม.) เส้น 137
5. โครงคร่าวริม ยาว 3 เมตร/เส้น เส้น 20
6. พุกเหล็ก  ตัว 69
7. ฉากยึดท้องพื้น ตัว
69
8. ลวดแขวนท่อนบน    เส้น 69
9. สปริงล็อกตราช้าง ตัว 69
10. ลวดแขวนท่อนล่าง เส้น 69