อัลฟ่าบอร์ด ตราช้าง

แนะนำระบบ

อัลฟ่าบอร์ด  ฝ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป

อัลฟ่าบอร์ด ตราช้าง (ALPHAboard) ฝ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งฝ้าเพดานมิติใหม่ เพิ่มการเล่นระดับที่สวยงาม เล่นระดับชั้นเดียวหรือซ่อนแนวไฟ (หน้าตัด L และชิ้นเข้ามุม) เล่นระดับ 2 ชั้น (หน้าตัด W) ทำรางไฟหรือครอบแนวท่อ (หน้าตัด U) ซ่อนรางม่าน (หน้าตัด Z)  ด้วยชิ้นงานยิปซัมสำเร็จรูป

อัลฟ่าบอร์ด  ตราช้าง ถูกออกแบบและผลิตเป็นชิ้นสำเร็จรูปที่ขึ้นรูปโดยการพับด้วยเครื่องจักร  ทำให้ได้มุมเที่ยงตรงและแข็งแรงด้วยกระดาษที่วิ่งต่อเนื่อง และที่สำคัญช่างสามารถติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาตัดแต่งเพิ่มเติม ทำให้ติดตั้งและเก็บงานได้รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานเล่นระดับที่เรียบเนียนสวยงามและลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยจากการติดตั้งแบบเดิม

สามารถสั่งรูปแบบพิเศษ (Tailor made) เพื่อตอบสนองกับงานออกแบบเฉพาะโครงการ

อัลฟ่าบอร์ด ชุดเข้ามุม

เพื่อที่จะตอบสนองการนำไปออกแบบใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝ้าเล่นระดับสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง ชุดเข้ามุม ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหารอยแตกร้าวในบริเวณมุมของฝ้าหลุม ฝ้าเล่นระดับ ช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของมุมและส่วนโค้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้ติดตั้งร่วมกับอัลฟ่าบอร์ดชุดมาตรฐานโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ไม่จำกัดรูปแบบ

พื้นที่ใช้งาน

 • ฝ้าเพดานเล่นระดับชั้นเดียว หรือหลายชั้น
 • ฝ้าเล่นระดับซ่อนไฟ
 • ฝ้าเล่นระดับซ่อนรางม่าน

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สามารถนำไปติดตั้งหน้างานได้ทันที สามารถลดปริมาณโครงคร่าวในการติดตั้งให้น้อยลงกว่าการติดตั้งรูปแบบปกติ
 • ได้การเล่นระดับที่สวยงาม ด้วยแนวพับมุมที่แข็งแรง เป็นแนวตรง ไม่ต้องฉาบตกแต่งบริเวณมุม เพราะกระดาษที่ประกบเนื้อยิปซัมยังคงต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน
 • เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปที่ขึ้นรูปด้วยการพับ จึงเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยหัวสกรูภายหลังการติดตั้ง
 • สินค้าคุณภาพมาตรฐานตราช้าง งานเสร็จเร็วและได้คุณภาพ ลดปัญหาการแก้ไขงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถสั่งผลิตในรูปแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองกับงานออกแบบเฉพาะโครงการได้
 • สามารถเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ชนิดทนชื้น ชนิดทนไฟ
 • สามารถระบุความหนา ขนาด มุมองศาในการพับได้ตามต้องการ (มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน)
 • ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะ เช่น ทำรางไฟหน้าตัดรูปแบบต่างๆ

โบรชัวร์แคตตาล็อก
Documents

ข้อมูลหรือข้อแนะนำนี้ ใช้สำหรับอ้างอิง ณ. ช่วงเวลาที่เริ่มเผยแพร่เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และข้อกำหนด อาจแตกต่างกันตามพื้นที่จัดจำหน่าย รวมถึงรูปแบบการใช้งาน ถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายของยิปซัมตราช้างที่ท่านได้ติดต่ออยู่