โรงงาน

แนะนำระบบ

การออกแบบผนังและฝ้าเพดานสำหรับโรงงาน นอกจากคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้วยังจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ เข่น การถ่ายเทอากาศ และแสงสว่างต้องเพียงพอ การควบคุมเสียงดังเกินมาตรฐาน รวมถึงการทำงานในที่สูงเป็นต้น งานประเภทโรงงานยังมีปัจจัยเสียงด้านปัญหาอัคคีภัยที่มีโอกาสเสี่ยงสูงกว่างานประเภทอื่นๆ  ถ้าเกิดขึ้นนอกจากจะทำให้ทรัพย์สินเสียหายมูลค่ามหาศาลแล้ว ยังรวมถึงความสูญเสียต่อชี่วิตคนจำนวนมาก ดังนั้นการก่อสร้างถึงต้องพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ

ระบบผนังยิปซัมทนไฟตราช้าง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และยังสามารถออกแบบอัตราทนไฟได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยน หรือรื้อถอนได้สะดวก ด้วยระบบแห้งทำให้ไม่สรกปรก เลอะเทอะ และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ และลดขยะจากการทำงาน นอกจากนี้บริษัทสยามยิปซัมยังมีการพัฒนา ระบบ HiWall หรือผนังที่มีความสูงเป็นพิเศษ มีความแข็งแรง สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เหล็กรูปพรรณ จึงมีน้ำหนักเบา และทำงานได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดกว่าผนังสูงระบบทั่วไป

ข้อมูลหรือข้อแนะนำนี้ ใช้สำหรับอ้างอิง ณ. ช่วงเวลาที่เริ่มเผยแพร่เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และข้อกำหนด อาจแตกต่างกันตามพื้นที่จัดจำหน่าย รวมถึงรูปแบบการใช้งาน ถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายของยิปซัมตราช้างที่ท่านได้ติดต่ออยู่