ผนัง

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง ขอบลาด หนา 12 มม.ขึ้นไป             แผ่น 70
2. โครงโปร-วอลล์ ซี64 ยาว 3 ม.
เส้น
58
3. โครงโปร-วอลล์ ยู66 ยาว 3 ม.            เส้น
27
4. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ควิก / อีซี่พลาส ถุง 4
5. ผ้าเทปปิดรอยต่อ ม้วน 10
6. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ตราช้าง 25 มม. ตัว 2500
7. สกรูยิงโครงยิปซัม ตราช้าง 10 มม. ตัว
138