ระบบโครงคร่าวโลหะฝาผนัง


ระบบโครงคร่าวโลหะฝาผนัง

ระบบโครงคร่าวสำหรับผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในอาคาร ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย