แผ่นฝ้าทีบาร์


แผ่นฝ้าที-บาร์

ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ เป็นฝ้าเพดานที่เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแผ่นฝ้าที-บาร์ยิปซัม ตราช้าง และแผ่นฝ้าอะคูสติก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานฝ้าเพดานแต่ละโครงการ ช่วยให้ผู้รับเหมาและสถาปนิกสร้างสรรค์ผลงานฝ้าเพดานคุณภาพสูงและล้ำสมัยภายในระยะเวลาตามกำหนด