แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง


แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง | ยิปซัมตราช้าง

แผ่นยิปซัมมาตรฐานตราช้าง ใช้ติดตั้งเป็นผนัง และฝ้า ภายในอาคาร สำนักงาน และ ที่พักอาศัย เป็นฉนวนกันความร้อน ช่วยให้ห้องเย็นสบาย ไม่ลามไฟ และ ป้องกันเสียง ได้ผืนฝ้าที่เรียบเนียน สวยงาม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม