ระบบผนังทนไฟ ตราช้าง

แนะนำระบบ

ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผู้ออกแบบอาคารทุกคนต้องคำนึงถึง  เนื่องจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้น จะส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้ บริษัทสยามยิปซัมจึงได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบผนังภายในให้มีอัตราทนไฟได้ตั้งแต่1-3 ชั่วโมง โดยมีผลการทดสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

สามารถออกแบบให้มีอัตราการทนไฟตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง

น้ำหนักเบาเมือเทียบกับการก่อฉาบ

ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว

มีค่าการกั้นเสียงที่ดี

สามารถออกแบบร่วมกับผนัง HiWall กรณีผนังที่สูงมาก

สามารถปรับเปลี่ยนได้สะดวก

ดูแลรักษาง่าย 

โบรชัวร์แคตตาล็อก

ข้อมูลหรือข้อแนะนำนี้ ใช้สำหรับอ้างอิง ณ. ช่วงเวลาที่เริ่มเผยแพร่เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และข้อกำหนด อาจแตกต่างกันตามพื้นที่จัดจำหน่าย รวมถึงรูปแบบการใช้งาน ถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายของยิปซัมตราช้างที่ท่านได้ติดต่ออยู่