สถาบันยิปซัม ฝีมือช้าง

เพื่อให้ฝ้าเพดานที่ต้องการติดตั้งมีคุณภาพ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ในฐานะผุ้นำตลาดอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่า คุณภาพของงานต้องเริ่มที่ช่างผู้ติดตั้งฝ้าเพดานให้กับห้องของคุณ จึงจัดตั้ง ”สถาบันยิปซัม ฝีมือช้าง (Elephant Gypsum Institute)” เพื่อให้ช่างฝ้าเพดานได้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย , คู่มือผลิตภัณฑ์ และวิดีโอ จากสถาบันยิปซัม ฝีมือช้าง ช่างยิปซัมที่ร่วมเป็นสมาชิกชมรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง” ที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมจากสถาบันแล้ว จะสามารถให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฝ้าเพดานยิปซัม และฝีมือการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีคุณภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน ทั้งด้านความพร้อมของสินค้า , ช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานเดียวกัน และบริการพิเศษ ที่ลูกค้าไม่สามารถหาได้จากช่างยิปซัมทั่วไป