ปูนกาว


ปูนกาว

ปูนกาวยิปซัม ตราช้าง ใช้สำหรับติดตั้งกับแผ่นยิปซัมเพื่อเป็นระบบผนังร่วม (Wall Lining) บนผนังเดิมเพื่อช่วยให้ผนังเรียบเนียน ไม่ต้องฉาบผนังทั้งฝืน หรือช่วยปกปิดรอยแตกร้าว และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันความร้อนและการกั้นเสียงรบกวนจากภายนอกห้อง