ฉาบเรียบ-พลัสลายน์

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง พลัส 9 มม. 1.2x2.4 ม.             แผ่น 35
2. โครง พลัส-ลายน์
เส้น
88
3. โครงริมพลัส            เส้น
25
4. คลิปล๊อกโครงพลัส ตัว 250
5. ขอล๊อกโครงพลัส ตัว 83
6. สปริงล๊อกตราช้าง  ตัว 83
7. ลวดแขวนท่อนบน เส้น
83
8. ฉากยึดท้องพื้น    ตัว 83
9. พุกเหล็ก ตัว 83
10. ตัวต่อโครงพลัส ตัว 88
11. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่จ๊อยท์ / อีซี่พลาส
ถุง
2
12. ผ้าเทปปิดรอยต่อ    ม้วน
5
13. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ตราช้าง 25 มม.
ตัว 1,400
14. สกรูยิงโครงตราช้าง 10 มม.
ตัว 138