ฝ้า 1 แผ่นใช้งานได้กี่ตารางเมตร? | ฉาบเรียบ-โปรลายน์

 

จากคำถามที่หลายคนสงสัย "ฝ้า 1 แผ่นกี่ตารางเมตร?" ทางยิปซัมตราช้าง ขอช่วยไขปัญหานี้ โดยขอยกตัวอย่าง แผ่นยิปซมตราช้าง พลัส ขนาด 9 มม. ที่มีขนาด 1.2 x2.4 เมตร เมื่อใช้เป็นเป็นฝ้า 1 แผ่น สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ตารางเมตรนั่นเอง แล้วสำหรับพื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม. จะต้องใช้วัสดุเท่าไหร่? ไม่ว่าจะเป็น จำนวนแผ่นฝ้าที่ใช้  โครงคร่าว และอื่น ๆ หากคุณมีข้อสงสัยนี้สามารถดูตัวอย่างปริมาณวัสดทุต้องใช้ด้านล่างนี้ได้เลย 

 

            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง พลัส 9 มม. 1.2x2.4 ม.             แผ่น 35
2. โครง โปร-ลายน์
เส้น
88
3. โครงริมโปร            เส้น
25
4. คลิปล็อคโครงโปร อัน 250
5. ขอล็อคโครงโปร อัน 83
6. สปริงล็อค ตราช้าง   ตัว 83
7. ลวดแขวนท่อนบน เบอร์ 8 เส้น
83
8. ฉากยึดท้องพื้น    อัน 83
9. พุกเหล็ก ตัว 83
10. ตัวต่อโครงโปร อัน 88
11. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ควิก / อีซี่พลาส
ถุง
2
12. ผ้าเทปปิดรอยต่อ    ม้วน
5
13. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ตราช้าง 25 มม.
ตัว 1,400

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า แผ่นยิปซมตราช้าง พลัส ขนาด 9 มม. เมื่อใช้เป็นเป็นฝ้า 1 แผ่น สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ตารางเมตร