ฉาบเรียบ-โปรลายน์

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง พลัส 9 มม. 1.2x2.4 ม.             แผ่น 35
2. โครง โปร-ลายน์
เส้น
88
3. โครงริมโปร            เส้น
25
4. คลิปล็อคโครงโปร อัน 250
5. ขอล็อคโครงโปร อัน 83
6. สปริงล็อค ตราช้าง   ตัว 83
7. ลวดแขวนท่อนบน เบอร์ 8 เส้น
83
8. ฉากยึดท้องพื้น    อัน 83
9. พุกเหล็ก ตัว 83
10. ตัวต่อโครงโปร อัน 88
11. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ควิก / อีซี่พลาส
ถุง
2
12. ผ้าเทปปิดรอยต่อ    ม้วน
5
13. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ตราช้าง 25 มม.
ตัว 1,400