ที-บาร์60x120

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นฝ้ายิปซัม ที-บาร์ (60 X 120)             แผ่น 140
2. โครงคร่าวหลัก ยาว 3.6 เมตร/เส้น
เส้น
23
3. โครงคร่าวซอยยาว (120 ซม.)            เส้น
137
4. โครงคร่าวริม ยาว 3 เมตร/เส้น เส้น 20
5. พุกเหล็ก ตัว 69
6. ฉากยึดท้องพื้น  ตัว 69
7. ลวดแขวนท่อนบน เส้น
69
8. สปริงล็อกตราช้าง    ตัว 69
9. ลวดแขวนท่อนล่าง เส้น 69