ระบบผนังกั้นเสียง ตราช้าง

แนะนำระบบ

การออกแบบการป้องกันเสียงโดยใช้ผนังเก็บเสียงหรือผนังดูดซับเสียงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับงานสถาปัตย์และการก่อสร้าง เพราะความต้องการคุณสมบัติด้านเสียงนั้นแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของห้องแต่ละประเภท การออกแบบจึงควรคำนึงถึงทั้งเรื่องการป้องกันเสียงข้ามห้อง (Sound Transmission) และการลดเสียงสะท้อนภายในห้อง (Sound Absorption) ซึ่งจะมีผลต่อเสียงรบกวน และคุณภาพของเสียงที่จะได้ในแต่ละพื้นที่ใช้งาน

ปัจจุบันมีวัสดุหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองกับการออกแบบเรื่องเสียงโดยเฉพาะ ทางเลือกที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ ใช้แผ่นยิปซัมและแผ่นอคูสติกทำผนังเก็บเสียงหรือดูดซับเสียง ซึ่งการออกแบบและเลือกวัสดุแผ่นกันเสียงที่เหมาะสม รวมทั้งการติดตั้งอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ได้ผนังภายในที่มีคุณภาพเสียงตามต้องการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานภายในพื้นที่นั้นๆ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง จะช่วยให้การออกแบบผนังโดยการใช้งานแผ่นกันเสียง แผ่นดูดซับเสียง มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม

ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัม ตราช้าง ชนิดกันเสียงและดูดซับเสียง ได้ถูกออกแบบพิเศษโดยใช้จุดเด่นของระบบผนังยิปซัมร่วมกับจุดเด่นของฉนวนกันเสียงและดูดซับเสียง ตราช้าง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งลักษณะของระบบต่างๆ ได้จำแนกตามฟังก์ชันการใช้งานดังนี้

ระบบผนังกั้นเสียง ตราช้าง

ระบบผนังกันเสียงหรือผนังเก็บเสียงที่เป็นระบบผนังยิปซัม สามารถออกแบบค่าการกันเสียงได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ ค่าการกันเสียงจะขึ้นอยู่กับความหนาของผนัง ชนิดและคุณสมบัติของแผ่นยิปซัมกับฉนวนกันเสียง จำนวนชั้นของแผ่นยิปซัม และชนิดของโครงคร่าว

โดยทั่วไป การติดตั้งระบบผนังเก็บเสียงแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. 1. ระบบผนังโครงคร่าวเดี่ยว เป็นระบบที่ใช้โครงคร่าวโลหะตัวซีและตัวยูชิ้นเดียว
  2. 2. ระบบผนังโครงคร่าวคู่ ใช้โครงคร่าวตัวซีและยู 2 ชั้น เป็นการเพิ่มปริมาตรอากาศภายในผนัง ส่งผลให้คุณสมบัติในการกันเสียงดีขึ้นหากต้องการติดตั้งผนังเก็บเสียง ดูดซับเสียง ควรศึกษาข้อมูลเรื่องวัสดุและชนิดของระบบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้ได้ระบบผนังเก็บเสียงและลดเสียงสะท้อนที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานที่สุด

โบรชัวร์แคตตาล็อก

ข้อมูลหรือข้อแนะนำนี้ ใช้สำหรับอ้างอิง ณ. ช่วงเวลาที่เริ่มเผยแพร่เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และข้อกำหนด อาจแตกต่างกันตามพื้นที่จัดจำหน่าย รวมถึงรูปแบบการใช้งาน ถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายของยิปซัมตราช้างที่ท่านได้ติดต่ออยู่