ผนังวอลลายน์นิ่ง ซีลายน์

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง ขอบลาด หนา 12 มม.ขึ้นไป             แผ่น 35
2. โครง โปร-ลายน์
เส้น
42
3. โครงริมโปร            เส้น
33
4. พุกเหล็ก ตัว 210
5. แบรกเก็ต ตัว 210
6. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ควิก / อีซี่พลาส ถุง 2
7. ผ้าเทปปิดรอยต่อ ม้วน 5
8. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ตราช้าง 25 มม. ตัว 1250
9. สกรูยิงโครงยิปซัม ตราช้าง 10 มม. ตัว 420