ผนังวอลลายน์นิ่ง ติดกาว

พื้นที่ใช้สอย    100  ตร.ม.
            
รายการวัสดุ
หน่วย
จำนวน
1. แผ่นยิปซัมตราช้าง ขอบลาด หนา 12 มม.ขึ้นไป             แผ่น 35
2. ปูนกาวติดผนัง อีซี่บอนด์ ตราช้าง
ถุง
8
3. ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่ควิก / อีซี่พลาส            ถุง
2
4. ผ้าเทปปิดรอยต่อ ถุง 5