สยามยิปซัม เดินหน้า “ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน” ส่ง EV FORKLIFT ใช้ในโรงงาน กรุยทางสู่องค์กร Net Zero Carbon ภายในปี 2045

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง 30%  หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการฯ ต่างให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการพัฒนาโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้หมุนเวียน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมก่อสร้างก้าวสู่ความยั่งยืน

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ สยามยิปซัม ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัมในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงได้ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การเป็น “ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน” โดยมุ่งมั่นเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2045