“ยิปซัม ตราช้าง” จัดต่อเนื่องกับ..โครงการ “ช่างยิปซัม..ฝีมือช้าง” จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาชุมชน “กุดข้าวปุ้น”

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัม ฝีมือช้าง” อย่างต่อเนื่อง  โดยมี นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (นั่งที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม นำคณะวิทยากรไปฝึกฝีมือแรงงานให้กับช่าง พร้อมมอบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม “ตราช้าง” ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโกศรีวนารามโคงก่อง เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดย นายตถาพร สมพอง (นั่งกลาง) นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัม ฝีมือช้าง”  มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ โดยยังคงขาดแคลนการสนับสนุนในด้าน ทักษะความรู้ และ เทคนิคใหม่ๆ  ซึ่งเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน จึงนับเป็นการเสริมทักษะให้กับช่าง และยกระดับสู่มือระดับอาชีพ รวมถึงมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GypsumTraChangTH   และ www.siamgypsum.com