โรงงานยิปซัมตราช้างสงขลา เดินหน้ายกระดับโรงงานสีเขียว การันตีด้วยรางวัล ISB Awards 2022 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

หลังจากที่คว้าใบประกาศเกียรติคุณองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ในงาน ECO Innovation Forum 2022 โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งสำหรับรางวัลเกียรติยศ ISB Awards 2022 ที่สะท้อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบด้าน นำร่องเป็น 1 ใน 8 โรงงานจากทั่วประเทศ ต่อยอดมาตรฐานอีโค่สู่อิมแพคเพื่อสังคม

รางวัลดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นในปีแรก โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาได้รับรางวัล จะต้องมีมาตรฐานที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนรอบด้าน เช่น เรื่องความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นเวลา 20 ปี เรื่องชุมชน เน้นใช้วัตถุดิบในประเทศไม่ต่ำกว่า 80% ในจังหวัดสงขลา หรือใกล้เคียง เรื่องสิ่งแวดล้อม ชูนโยบายโครงการผักในถาดข้างเริน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรื่องธรรมาภิบาล พนักงานทุกคนได้รับการอบรมจรรยาบรรณองค์กร และเรื่องผู้บริโภค ใส่ใจและรับฟังถึงความต้องการลูกค้าผ่าน Customer Site Visit เป็นต้น

รางวัลดังกล่าวนับเป็นหนึ่งหลักไมล์ในการต่อยอดวิสัยทัศน์ขององค์กรในฐานะผู้ผลิตแผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมเพื่อความยั่งยืน

ISBaward1
ISBaward2 ISBaward3