ยิปซัม ตราช้าง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “นวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”

คุณปรีชา เอกคุณากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดประชุม “Supplier Information Meeting 2017” แสดงวิสัยทัศน์ของ CPN ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้านนวัตกรรม สุขภาพความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน โดยคุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลยา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณชาย สังขบุณย์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด และผู้บริหารของ CPN ร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว