ยิปซัม ตราช้าง เสริมแกร่งวิชาชีพช่างฝีมือในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสยามยิปซัม

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรเพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เดินหน้าให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพช่างไทย โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น เพื่อยกระดับวิชาชีพช่างไทยให้สามารถทำงานด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษและสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่มั่นคง พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” 

       คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “สยามยิปซัม หรือ ยิปซัม ตราช้าง  เล็งเห็นความสำคัญ ต่อการยกระดับคุณภาพวิชาชีพช่างไทยเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับช่างฝีมือระบบผนังและฝ้าเพดาน พร้อมทั้งอัพเดตเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ และปรับใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อมอบความรู้และทักษะพิเศษให้กับช่างฝีมือนำไปพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน สำหรับช่างไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเข้มข้นจากศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัมฝีมือช้าง มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบฝีมือ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสยามยิปซัม เมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองและนำไปต่อยอดทางอาชีพให้มีความมั่นคงมากขึ้น”
       คุณชูลาภ ณ บางช้าง อายุ 46  อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรโยธา (จังหวัดนนทบุรี)  เล่าว่า “เริ่มประกอบอาชีพผู้รับเหมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ทั้งนี้ได้เข้าอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรระดับสูง ที่สถาบันยิปซัมฝีมือช้าง  เมื่อผ่านการทดสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสยามยิปซัมจึงได้รับประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปี พ.ศ. 2553  ด้านการติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดาน การอบรมดังกล่าวสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ผมได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดเว็บไซต์และได้รับความสนใจและเชื่อมั่นใช้บริการทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้รับเหมาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาชีพนี้ ผมขอแนะนำให้เข้าร่วมอมรมโครงการนี้ฯ เพราะท่านจะได้รับเทคนิคและทักษะที่ทันสมัยเหมาะกับงานก่อสร้างที่ปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประกาศนียบัตรสร้างความน่าเชื่อถือและต่อยอดธุรกิจในวงการนี้ได้อย่างแน่นอน”
       คุณสายชล ใจมัน อายุ 49 ปี อาชีพผู้รับเหมาทำฝ้าเพดาน (จังหวัดสมุทรปราการ) เล่าว่า “ได้เข้าอบรมกับยิปซัม ตราช้าง ทั้ง 2 หลักสูตร โดยเพิ่งจบหลักสูตรขั้นสูงเมื่อช่วงต้นปี 2559 ซึ่งได้นำความรู้จากการอบรมมาพัฒนางานฝีมือเพิ่มทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้ว่าจ้างในการส่งงานที่ตรงเวลา ไม่รู้สึกผิดหวังที่เข้าร่วมอบรมฯ ปัจจุบันมีธุรกิจที่มั่นคงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งฝ้าเพดานนี้จำนวน 6 ท่าน สามารถสร้างรายได้ให้ตนและทีมงานเพิ่มขึ้น ท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆ นำไปประกอบอาชีพที่มีตลาดรองรับและเติบโตในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากการเข้าร่วมอบรมนี้อย่างแน่นอน”
       “ยิปซัม ตราช้าง ในฐานะ ผู้นำนวัตกรรมฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมแนวหน้าของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพช่างไทยให้เติบโตควบคู่ไปด้วยกัน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสยามยิปซัม เป็นเครื่องตอกย้ำคุณค่าขององค์กรที่ให้ความสำคัญในความเป็นเลิศ นวัตกรรมและการคิดนอกกรอบ เน้นการฝึกฝนเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพ ประสิทธิภาพและการบริการ ที่เราถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและกลุ่มช่างมืออาชีพโดยเชื่อมั่นว่าคุณค่าดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย” คุณยุทธศักดิ์ กล่าวปิดท้าย