“ยิปซัม ตราช้าง” ชวนพนักงานจัดกิจกรรม “ช้างยิปซัมปลูกป่า ทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ”

เพื่อการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิติของคนและสัตว์ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและมีจิตอาสาในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” ได้จัดกิจกรรม “ช้างยิปซัมปลูกป่า ทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ”  เพื่อเป็นการขยายพื้นที่สีเขียวคืนสู่ป่าที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ ณ สวนป่าสิริกิติ์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

        คุณไพบูลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี กล่าวว่า “ยิปซัม ตราช้าง” ได้จัดกิจกรรม “ช้างยิปซัมปลูกป่า ทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ” นำทีมผู้บริหาร และพนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ ร่วมกับ กับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ขยายพื้นที่สีเขียวคืนพื้นป่าที่สมบูรณ์ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างป่าให้เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนต่อสังคมที่ “ยิปซัม ตราช้าง” ดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังหัวใจการอนุรักษ์ให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย 

        กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีของพนักงาน และผู้บริหาร กว่า 60 คน เดินทางลงพื้นที่สวนป่าสิริกิติ์ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร  พนักงานทุกคนช่วยเหลือกันคนไม้ละมือ เพื่อทำโป่งดิน ขุดหลุมใส่เกลือและแร่ธาตุ สำหรับให้สัตว์ป่า มีอาหารและใช้รักษาแผลด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้สัตว์ไม่ออกจากป่าไปหากินที่อื่นหรือในชุมชนใกล้เคียง สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยให้เกิดแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า เพิ่มความเชียวชะอุ่มชุ่มชื้น ลดโลกร้อน และการปลูกป่าซ่อมแซมโดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืชลงจากยอดเขาให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ  คุณอมรรัตน์ วิเศษโกสิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเพิ่มเติม

        การทำโป่งดิน ขุดหลุมใส่เกลือและแร่ธาตุ สำหรับให้สัตว์ป่า มีกินและใช้รักษาแผล ทำให้สัตว์ไม่ออกจากป่าไปหากินที่อื่นและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน


        การยิ่งเมล็ดพันธุ์ต้นมะค่าโมง ด้วยหนังสติ๊กที่ใช้ยิ่งเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง เป็นหลักธรรมชาติดูแลธรรมชาติที่เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงได้งอกและโตเอง ตามฤดูกาล
 


        การสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยให้เกิดแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า เพิ่มความชุ่มชื้น และเพิ่มพื้นป่าที่เขียวชอุ่ม เป็นการลดภาวะโลกร้อน