ยิปซัมตราช้าง รวมพลพนักงานจิตอาสา เดินหน้าส่งมอบความสุขเพื่อน้องปีที่สอง ณ ราชบุรี

        

         มุ่งมั่นกับการส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง กับ “โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” ที่บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) หรือ ยิปซัมตราช้าง ผนึกกำลังกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมใจกันขนทัพพนักงานจิตอาสาใจดีกว่า 100 ชีวิต มาร่วมกันปรับปรุงห้องดนตรี และทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกว่า 300 คน ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

        นายจรุง กาญจนภูมิ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ทางยิปซัมตราช้างและโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญอย่างสีเบเยอร์ที่มาร่วมกันปรับปรุงห้องดนตรีสากลที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายสิบปีให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพผ่านการทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของทั้ง 3 องค์กรที่มุ่งสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

        “โครงการนี้เป็นการสานต่อพลังแห่งความร่วมมือระหว่าง 3 พันธมิตร ที่ยึดหลักแนวความคิด “ร่วมให้เพื่อชุมชน” โดยเริ่มต้นสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร เป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป” นายจรุง กล่าว

        นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า “โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการผ่านการสำรวจและสอบถามในเชิงลึกกับชุมชนจนเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงเกิดเป็นโครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี และร่วมทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างห้องซ้อมดนตรีจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพแล้ว ยังสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างไปในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ได้อีกด้วย”

        นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา กล่าวว่า ในนามของตัวแทนคณะครูนักเรียน และชุมชน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ยิปซัมตราช้าง โรงไฟฟ้าราชบุรี และสีเบเยอร์ ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนจนได้มีห้องดนตรีที่ได้คุณภาพมาตรฐานสำหรับการเรียน การสอน และทันสมัยที่สุดในจังหวัดราชบุรี โดยทางโรงเรียนมั่นใจว่านับจากนี้เราจะสามารถเดินหน้าสานฝันให้กับเด็กนักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้มีเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนวงดนตรีระดับจังหวัดในอนาคต 

        สำหรับบรรยากาศในการทำกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเหล่าผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากยิปซัมตราช้าง โรงไฟฟ้าราชบุรี และสีเบเยอร์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องดนตรีประจำโรงเรียนที่ผ่านการปรับปรุงใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อนตราช้าง(เอคโค่บล็อค) แผ่นฝ้าอะคูสติกยูเอสจีบอรอล (ลายแคทเทอร์พิลลาร์ ไคลมาพลัส กลูออน) และชิ้นงานฉลุลายสำเร็จรูปเดคคอร์บอร์ด ตราช้าง ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะสำหรับห้องซ้อมดนตรี ที่เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพเสียงให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

        จากนั้น ผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และวิธีการทาสีภายนอกอาคารจากสีเบเยอร์อีกด้วย และแม้ว่าเหล่าอาสาสมัครจะต้องทำกิจกรรมท่ามกลางแสงแดด แต่ด้วยจุดมุ่งเดียวกันคือร่วมให้เพื่อน้อง ทุกคนต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทาสีรั้วรอบโรงเรียนด้วยตัวเอง เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนด้วยด้วยความเต็มใจ 

        ก่อนจะปิดท้ายวันกันไปด้วยการแสดงขอบคุณจากใจนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ในการแสดงฟ้อนเซิ้งม่วนใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 2 ภูมิภาค และการสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่การันตีความไพเราะด้วยรางวัลตัวแทนระดับภาคที่หาฟังได้ยากในปัจจุบัน
        “เราหวังว่าความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมให้จาก 3 องค์กร ในโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเพาะพันธุ์เมล็ดกล้าเยาวชนในชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง สวยงาม คอยช่วยเหลือ และดูแลสังคมได้อย่างยั่งยืน” นายจรุง กล่าว