“ยิปซัม ตราช้าง” มอบผนังและฝ้าเพดาน สนับสนุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดปลักปอม

“ยิปซัม ตราช้าง” มอบผนังและฝ้าเพดาน สนับสนุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดปลักปอม

นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์(ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” เป็นตัวแทนมอบแผ่นฝ้าเพดานยิปซัม “ตราช้าง” ให้แก่ วัดปลักปอม เพื่อใช้ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมี พระใบกีกาสมโชค บุญผโล(ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าอาวาสวัดปลักปอม เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดฝึกอบรมช่างยิปซัมฝีมือช้างและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ณ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อเร็วๆนี้