อีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ กับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ตอกย้ำองค์กรแห่งความเป็นเลิศเพื่อยกระดับวิชาชีพช่างไทย

            นายสุทธิ สุโกศล (ขวา) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัม ตราช้าง  ในฐานะสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือคนทำงานเพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 การได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ เป็นคุณค่าสำคัญที่ “ยิปซัม ตราช้าง” ยืดถือทั้งในด้านความเป็นเลิศ นวัตกรรมและการคิดนอกกรอบ เน้นการฝึกฝนเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพ ประสิทธิภาพและการบริการ ที่ช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
            ที่ผ่านมา “ยิปซัม ตราช้าง” ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 3 ปีซ้อน กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงแรงงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ช่วยสนับสนุนภาครัฐในด้านการพัฒนาศัยกภาพช่างฝีมือของไทยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก