“ยิปซัมตราช้าง” ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้วัสดุก่อสร้างในงาน ISA

           เมื่อเร็วๆนี้ นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “วัสดุก่อสร้างที่สถาปนิกอาชีพไม่ควรมองข้าม” ในงาน ISA Building Material Lecutre Series  ครั้งที่ 2 ปี 2564 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมพระสาโรช   รัตนนิมมานต์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อให้สมาชิก สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในการถ่ายทอดครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การตระหนักและความเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างที่เกี่ยวกับวัสดุแผ่นยิปซัม ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการออกแบบอาคารได้ดีในอนาคต ภายในงานดังกล่าว นายยุทธศักดิ์ สรุปถึงกลวิธีการสเปกงานอย่างไรเพื่อให้ได้งานตามต้องการ รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ต้องคำนึงถึงในงานออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องของทิศทางแสง การกระจายแสง เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุแผ่นยิปซัม และฝ้าเพดานที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และที่สำคัญ คือได้คุณภาพ