ยิปซัมตราช้าง จัดประกวดแข่งขันเฟ้นหาทีมสุดยอดช่างผนังยิปซัม

        บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ยิปซัม ตราช้าง” ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือช่าง “แข่งขันช่างผนังยิปซัม ตราช้าง” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมช่างผนังยิปซัม ที่สามารถผลิตผลงานตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการผลงานที่มีคุณภาพแปลกใหม่ทันสมัย งานเสร็จไว้และประหยัดเวลา โดยมีทีมช่างเข้าร่วมการแข่งขั้นจำนวน 15 ทีม


        คุณไพบูลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการนำคอนเซ็ปออกแบบผนังยิปซัมอย่างไรให้มีดีไซน์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับงานผนัง โดยมีลูกเล่นเสริมเฟอร์นิเจอร์บิวน์อิน ให้ผนังสามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้  ด้วยขั้นตอนการติดตั้งง่าย และรวดเร็วตามแบบที่ลูกค้าต้องการ  สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเฟ้นหาสุดยอดทีมช่างผนังยิปซัมสุดยอดขุนพลมือหนึ่ง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมผู้รับเหมาให้มาแลกเปลี่ยนความคิด แนวทางและเทคนิคงานติดตั้งผนังภายในให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาที่จำกัด   


        สำหรับเกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามมาตฐานการติดตั้งยิปซัม ตราช้าง โดยโจทย์หลักครั้งนี้ เน้นความสวยงามเรียบร้อย มีความแข็งแรง ถูกต้องตามแบบที่กำหนด และเสร็จภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยแบ่งการแข่งขั้นออกเป็น 2 ช่วง คือ การติดตั้งผนังยิปซัม 12 มม. ด้วยโครงคร่าวโปรวอลล์ ตราช้าง และการฉาบตกแต่งรอยต่อแผ่นยิปซัมเพื่อความสวยงาม เรียบเนียบไร้รอยต่อ สำหรับทีมที่เข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม คัดเลือกทีมผู้ชนะ 3 ทีม เพื่อได้มาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้  

 

 

  

        ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 – คุณสมบัติ สพานหล้า ตัวแทนจากทีมเจทีแอล “การแข่งขั้นครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์กับปรับใช้ในการผลิตชิ้นงานมากมาย ผมอยู่ในวงการช่างฝืมือและเป็นผู้รับเหมามากว่า 20 ปี สำหรับขั้นตอนการติดตั้งในวันนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ สิ่งหนึ่งที่คิดว่าผลงานจะตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันได้นั้น จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการนำไปใช้งานให้ได้มากที่สุด ต้องใช้ระยะเวลาที่จำกัด เพราะรู้ว่าสมัยนี้ชอบงานไว ตอบโจทย์ และถูกแบบ”        ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 2 –คุณราเชนทร์ อินคำ ตัวแทนจากทีม ที เค เค ซัพพลาย เล่าว่า “อยู่ในวงการช่างฝีมือมากกว่า 9 ปี การเข้าแข่งขันครั้งนี้ส่วนหนึ่งสิ่งที่ได้รับรางวัลคือความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เพราะทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน กิจกรรมในวันนี้เป็นการเพิ่มทักษะในวิชาชีพช่างผนังยิปซัม ทุกๆ ขั้นตอนที่แข่งขัน สามารถนำไปต่อยอดในอาชีพช่างฝีมือผนังได้อย่างดีเยี่ยม”


        ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 3 คุณสรุวิทย์ ถนอมพงศ์ ตัวแทนจากทีมพนอ  “ กิจกรรมในวันนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมเป็นอย่างมาก ทุกคนร่วมมือกันต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาก ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มารู้จักเพื่อนๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานช่าง รางวัลที่ได้รับสร้างความมั่นใจในการนำเสนองานกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และเป็นการต่อยอดทางอาชีพได้อีกทางหนึ่ง”