ยิปซัมตราช้าง ร่วมเสริมกรอบความคิด Sustainable Production จัดโดย TEI และ MTEC

            
        ยิปซัมตราช้าง ร่วมเสริมกรอบความคิด Sustainable Production จัดโดย TEI และ MTEC


    เมื่อเร็วๆนี้ นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ " Moving Forward to Sustainable Production…ก้าวสู่การผลิตที่ยั่งยืนไปกับฉลากสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"  ที่จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

    โดยเนื้อหาพูดคุยถึงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 20 ปี รวมถึงการส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีหลากหลายประเภท เช่น EPD หรือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต เน้นให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงความมุ่งมั่นของพันธกิจองค์กรในกลุ่มบริษัทคนอฟ (ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัทในเครือสยามอุตสาหกรรมยิปซัม) ที่มุ่งหวังลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" เป็นส่วนหนึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเป็นความมุ่งหมายในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็น Carbon Neutrality ภายในปี 2025