คุณจรุง กาญจนภูมิ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี  รับสองรางวัลแห่งคุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 จากคุณพรพรรณ ศิริสมฤทธ์กุล (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการตรวจสอบ การพิสูจน์ และการรับรองมาตรฐาน สำหรับรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้เกิดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล 

        ทั้งสองรางวัลเป็นสิ่งยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี และบริษัท ยูเอสจี บอรอล (USG BORAL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัมฯ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีมาอย่างยาวนานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามระดับมาตรฐานสากล

        อนึ่ง รางวัล ISO 9001 แสดงให้เห็นถึงระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และ รางวัล ISO 14001 รับรองด้านระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนภายในองค์กร โดยได้รับการรับรอง ทั้ง 5 บริษัทหลัก ซึ่งประกอบด้วย โรงงานสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (จำกัด) สระบุรี 2 แห่ง, โรงงานสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) 1 แห่ง, โรงงาน ยูเอสจี บอรอล สเปเชียลตี้ โปรดักส์ และสยามอุตสาหกรรมยิปซัม สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก