ยิปซัมตราช้าง นวัตกรรมยิปซัมเพื่องานบ้านยุค 4.0

   


        ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในโครงการให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตและเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด

        “ยิปซัมตราช้าง” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้เข้าร่วมเสวนาและแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มสถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่งภายในและผู้รับเหมางานตกแต่ง ในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัสดุศาสตร์สถาปนิก “New Housing Design” ร่วมกับ Wazzadu Academy ในหัวข้อ "นวัตกรรมยิปซัมเพื่องานบ้านยุค 4.0" โดยนายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์(ยืน) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

        เทรนด์การใช้งานแผ่นยิปซัมทั่วโลกในปัจจุบันกำลังเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์งานบ้านในยุค 4.0 โดยเน้นที่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวคือ การออกแบบจะเป็นไปเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ผ่านการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ การซ่อมบำรุง การปรับปรุงและการปรับเปลี่ยน ที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมนั้น มีคุณสมบัติช่วยให้การก่อสร้าง การปรับปรุงและการซ่อมแซมเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ด้วยน้ำหนักที่เบา แห้ง ขนย้ายได้สะดวกและสามารถผลิตเป็นวัสดุกึ่งสำเร็จเพื่อนำมาประกอบหน้างานได้        ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม สามารถทำเป็นฝ้าเพดาน ผนังภายใน รวมทั้งเป็นชิ้นงานตกแต่งสำเร็จรูปได้หลากหลาย เนื่องจากได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานที่ต้องการให้สามารถรองรับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งคุณสมบัติป้องกันความร้อน สำหรับห้องที่ได้รับแสงแดดส่องโดยตรง หรือห้องชั้นบนที่ติดกับหลังคาหรือดาดฟ้า คุณสมบัติทนความชื้นได้ดีเหมาะกับห้องครัวและห้องน้ำ อีกทั้งยังมีแผ่นยิปซัมที่สามารถป้องกันรังสีเอ็กซ์เรย์ ที่ใช้กับงานในโรงพยาบาลและคลินิก นอกจากนี้ยังมีแผ่นยิปซัมที่สามารถลดเสียงสะท้อนหรือลดเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ หรือแม้กระทั่งห้องในคอนโด สามารถใช้แผ่นยิปซัมในการกั้นห้อง ได้ผนังที่แข็งแรงสามารถแขวนสิ่งของโดยรับน้ำหนักได้มากถึง 20 กิโลกรัมต่อจุดแขวน และที่โดดเด่น คือ มีระบบผนังยิปซัมที่ไม่ปิดกั้นการส่งผ่านของสัญญาณไวไฟ (WiFi) อีกด้วย

        นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมยังมีความโดดเด่นในเรื่องงานดีไซน์สวยงาม ลูกค้าสามารถสั่งแบบแกะลาย หรือออกแบบรูปทรงตามที่ต้องการได้ หรือหากยังไม่มีไอเดียสำหรับงานฝ้าเพดาน ก็สามารถเลือกสรรแผ่นฝ้าพิมพ์ลายเปเปอร์ทัช ตราช้าง ไปตกแต่งบ้านได้อย่างลงตัว

 

        ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมในรูปแบบฝ้าเพดานและผนังภายใน สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ที่หลากหลายและมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ดี ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงพยาบาล โครงการอสังหาริมทรัพย์ และบ้าน ในความคุ้มค่าที่วางใจได้