สยามยิปซัม ผนึก โรงไฟฟ้าราชบุรี ดำเนินงานโครงการติดตั้งฝ้าและผนังยิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนในจังหวัดราชบุรี

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ สยามยิปซัม นำโดย นายอนุพงษ์
รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า (ที่3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ วิเศษโกสิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายไพบูลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ซ้าย) ร่วมกับ นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (ที่2 จากขวา) จัดทำ โครงการติดตั้งฝ้าและผนังยิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนในจังหวัดราชบุรีเป็นปีที่ 4 โดยมอบให้แก่โรงเรียนวัดทำนบ และโรงเรียนวัดบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ดำเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานและช่องลมในห้องเรียน และกั้นผนังห้องพยาบาล รวมถึงต่อเติมผนังกั้นห้องน้ำเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวลถูกสุขลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน โดยมีนางสาว     จีราพร ปสันนาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ (กลาง) และนางจิตรา สุดสวาท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ที่3 จากขวา) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดทำนบ จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้