แผ่นยิปซัม ตราช้าง คว้า “ฉลาก EPD” รายแรกของอุตสาหกรรมไทย มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัมในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่บุกเบิกในการให้ความสำคัญกับวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม หรือ EPD (Environmental Product Declaration) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง ขนาด 9 มม., แผ่นมอยส์บล็อค ตราช้าง ทนชื้น ขนาด 9 มม. และแผ่นไฟร์บล็อค ตราช้าง ทนไฟ ขนาด 15 มม.ซึ่งเป็นยิปซัมรายแรกของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวในปีนี้

ทั้งนี้ EPD (Environmental Product Declaration) เป็นฉลากที่บอก “ส่วนผสม” ของในผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างนั้นๆ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่วยสะท้อนให้เห็นความโปร่งใสของผู้ประกอบการที่จะแสดงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14025 

40Years_EPD
CFP Standard CFP Moistbloc CFP Firebloc