ยิปซัมตราช้าง เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ 4 ปีซ้อน มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านยิปซัมทั่วประเทศ

        


        นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง

       

         ทั้งนี้ ยิปซัมตราช้าง ในฐานะสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่องกับรางวัลอันทรงเกียรติ 4 ปีซ้อน ในงานพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านยิปซัม ถือเป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดแนวทางพัฒนาช่างฝีมือแรงงานด้านยิปซัมขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนาแรงงานคุณภาพ ให้มีทักษะสูงขึ้น เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย และเท่าเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก