โรงงานผลิตยิปซัมตราช้าง (สงขลา) คว้ารางวัล Eco Factory การันตีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด หนึ่งในโรงงานผลิต “ยิปซัมตราช้าง” ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ซึ่งถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในด้านการบริหารจัดการที่ดีมีความปลอดภัย และมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการเกิดของเสีย และประการสำคัญคือ มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต

     สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ของกลุ่มบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม  ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ยิปซัมตราช้าง” ต่อการการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อให้สภาพแวดล้อม และการเติบโตของสังคมเมืองสามารถก้าวไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน