สรุปข้อดีของการกั้นห้องด้วยผนังเบา และวิธีเลือกใช้