โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มั่นใจระบบผนังสำเร็จรูป เลือก “ยิปซัม ตราช้าง” ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแก่ผู่ป่วยมายาวนาน ด้วยการรักษาและการบริการอย่างดีเยี่ยม เป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาจากทุกโรค และสามารถช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงอย่างทั่วถึง ซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ให้ความสำคัญกับระบบผนังซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ของโครงสร้างภายใน ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด

ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยและการออกแบบการก่อสร้างภายใน จึงให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างและการตกแต่งภายใน ที่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และมีคุณสมบัติดีเยี่ยม โดยเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์จาก จากบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัม ตราช้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวสามารถตอบโจทย์ทุกพื้นที่ที่ต้องอาศัยคุณสมบัติอันแตกต่างกันออกไปได้เป็นอย่างดี

โดยในส่วนของการก่อสร้างส่วนขยายนั้น ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อนำคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน อาทิ แผ่นยิปซัม โมลบล็อค ตราช้าง (MoldBloc) ซึ่งมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้สูง ไม่แอ่นตัว และคุณสมบัติ ช่วยป้องกันการเกิดคราบรา จากความชื้นในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อยได้เป็นอย่างดี ,เวเทอร์บล็อค ตราช้าง (WeatherBloc) แผ่นฝ้ายิปซัม ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ฝ้าชายคา หรือ ฝ้าโรงจอดรถ หมดกังวลถึงปัญหาการบวม การหดตัว การแตกร้าว , เอ็กซ์บล็อค ตราช้าง(X-Bloc) ระบบผนังยิปซัมชนิดพิเศษ มีส่วนประกอบของแบไรท์ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ที่สำคัญ ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อร่างกายเพราะไม่ผสมสารตะกั่ว สามารถติดตั้งง่าย รวดเร็วประสิทธิภาพ ,ไฟเบอร์ร็อค ตราช้าง (FIBEROCK) แผ่นยิปซัมที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบพิเศษ เพิ่มความแข็งแกร่งของเนื้อแผ่นในระดับโมเลกุล มั่นใจทนต่อทุกสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นสูงรองรับทุกการออกแบบ

โดยนอกจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแต่ละตัวผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละส่วนได้เป็นอย่างดี แล้ว ทุกผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการติดตั้งได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่างานจะออกมาตอบโจทย์ทุกความต้องการ สวยงาม งานเสร็จเร็วอย่างแน่นอน