ระบบผนังยิปซัมตราช้าง โครงโปร-วอลล์ ตัวซี 64

เงื่อนไขการใช้งานและข้อสงวนความรับผิด: ในขณะที่ข้อแนะนำทั้งหมดนี้ได้ถูกทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับเครื่องมือคำนวนปริมาณวัสดุ ตราช้าง โดยสินค้าและระบบต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและอาจทำให้การตีความหมายมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ (หรือที่ไม่ได้ระบุในสิ่งเหล่านั้น) หรือผลลัพธ์อย่างอื่นใดที่เกิดขึ้นตามนั้นได้ เครื่องมือคำนวนปริมาณวัสดุนี้ถูกทำขึ้นเพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ในเชิงประมาณการเท่านั้น และไม่อาจใช้แทนดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพได้ ทั้งนี้การติดตั้งผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆจะต้องเป็นไปตามข้อแนะนำหรือวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ

การคำนวณปริมาณโครงคร่าว พิจารณาบนสมมติฐานว่าความสูงของผนังเท่ากับความยาวเส้นโครงคร่าว ดังนั้นจำเป็นต้องเผื่อปริมาณโครงคร่าวที่เพิ่มขึ้นหากโครงคร่าวต้องมีการต่อทาบ และถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายของบริษัทฯ ที่ท่านติดต่ออยู่ นอกจากนี้ สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ เช่น ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแนะนำของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณบรรจุต่อกล่องสำหรับผลิตภัณฑ์ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท ชนิด และขนาดของสินค้า เช่น สกรู และ พุกเหล็กมีหน่วยขายเป็นต่อกล่อง ดังนั้น โปรดติดต่อไปยังตัวแทนขายของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเรื่องปริมาณสินค้าก่อนที่จะขอใบเสนอราคาสินค้า หรือทำการสั่งสินค้า