“ยิปซัมตราช้าง” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

           เมื่อเร็วๆนี้ นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ได้เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จากนาย ธวัช เบญจาธิกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เกียรติคุณดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในฐานะที่ยิปซัมตราช้าง สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดาน และระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย