โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา คว้าใบประกาศเกียรติคุณองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ในงาน ECO Innovation Forum 2022

CertifiedSK2

นายภาคภูมิ มานิตย์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด หรือ โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “โรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ ประจำปี 2565” จาก นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        ในงานสัมมนา ECO Innovation Forum 2022 ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยิปซัมตราช้างในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆนี้