สร้างช่างยิปซัมฝีมือ สร้างชุมชมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งานอาสาร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ยิปซัม ตราช้าง

สร้างช่างยิปซัมฝีมือ สร้างชุมชมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งานอาสาร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ยิปซัม ตราช้าง

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนยาวนาน ต้องอาศัยทั้งทักษะและความรู้ โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ เพื่อจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น หากแต่ ช่างฝีมือในชนบทยังขาดการสนับสนุนองค์ประกอบเหล่านี้  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” จัดโครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นวิทยากร ไม่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน แต่เป็นการให้ลงมือติดตั้งจริงเพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับช่างยกระดับสู่มืออาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการฯ ที่ บ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่แรกของปี 2560

โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน”  ที่เกิดขึ้น ณ ชุมชนบ้านแก่งศรีโคตร มีผู้นำและคนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก โดย “ยิปซัม ตราช้าง” ให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัมสำเร็จรูป พร้อมให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก “ยิปซัม ตราช้าง” เพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยทุกคนได้ลงมือจริง ด้วยการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งศรีโคตร ที่ทรุดโทรมให้กลับมาสู่สภาพที่ดีขึ้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งศรีโคตร ใช้สำหรับทำการเรียนการสอนของเด็กๆภายในหมู่บ้าน จำนวนกว่า 30 คน  มีเพียงอาคารที่ทรุดโทรมขาดการดูแลและไม่มีฝ้าเพดานภายในอาคาร เมื่อได้รับการปรับปรุงโดยใช้ “แผ่นยิปซัมฉาบเรียบ ตราช้าง” ที่มีความแข็งแรง ไม่หดตัว และสวยงาม และ “ฝ้าเพดานทีบาร์เปเปอร์ทัช ตราช้าง” ลายพวงผกากับลายผนวลจันทร์ ช่วยให้อาคารมีความสวยงาม ลดอุณภูมิภายในอาคาร เพิ่มความสว่างและบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้ ZOLIDwall (โซลิดวอลล์) ระบบผนังสำเร็จรูปที่ติดตั้งง่าย แข็งแรง สามารถกั้นเสียงรบกวนได้ดี สำหรับจัดเป็นห้องพักครูให้เป็นสัดส่วนอีกด้วย

คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “ยิปซัม ตราช้าง” เล็งเห็นความสำคัญ ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนห่างไกล จึงสานต่อ โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง..พัฒนาชุมชน” โดยมุ่งหวังให้ ช่างฝีมือยกระดับทักษะความรู้ให้ทันสมัย สามารถเลือกระบบและคำนวนปริมาณวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งานจริง ประโยชน์ที่ตามมาของโครงการฯ ก็คือ นอกจากช่างจะมีอาชีพสร้างรายได้แล้ว ยังได้ช่วยซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนอีกด้วย  ที่ผ่านมาการจัดโครงการฯ นี้ ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ซึ่ง ยิปซัมตราช้าง จะยังคงสานต่อโครงการฯ เช่นนี้ ต่อไปในระยะยาว

“ยิปซัม ตราช้าง” ในฐานะผู้นำและเชี่ยวชาญเรื่องฝ้าเพดานและผนังยิปซัมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และ ยูเอสจี บอรอล ผู้นำในธุรกิจยิปซัมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค และตะวันออกกลาง มีนโยบายในการตอบแทนสังคม ซึ่งการร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชน เป็นโครงการฯ ที่จะสร้างช่างฝีมือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมการ โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” ได้ที่ www.facebook.com/GypsumTraChangTH  และ www.usgboral.com