ยิปซัมตราช้าง ส่งกล่องปันสุข ช่วยเหลือคนงานแคมป์ก่อสร้าง

        บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบกล่องปันสุข ภายใต้ “โครงการปันสุขจากยิปซัมตราช้าง” เพื่อช่วยเหลือคนงานแคมป์ก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมกว่า 2,000 คน ผ่านบริษัทพันธมิตรด้านรับเหมาก่อสร้าง 12 แห่ง

      

        นายจรุง กาญจนภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เปิดเผยถึงที่มาของโครงการปันสุขจากยิปซัมตราช้างว่า  “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19          แคมป์คนงานก่อสร้างยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มคนงานดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคได้สะดวก บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปันสุขจากยิปซัมตราช้าง ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการแบ่งปันความสุข เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความ​เดือดร้อน และเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกัน”