เปิดไอเดียเลือกสีฝ้าเพดานตามหลักจิตวิทยา สร้างมู้ดตามต้องการภายในบ้าน


ว่ากันด้วยเรื่องของสีในบ้านที่คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับสีของผนังที่สร้างบรรยากาศภายในบ้าน แต่น้อยคนนักที่จะคำนึงถึงสีของฝ้าเพดานว่าส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยไม่ต่างกัน เพราะเมื่อแสงตกกระทบกับสีของเพดานจะส่งผลต่อความสว่างและโทนสีองค์รวมภายในห้องนั้นๆ อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับอารมณ์ของผู้อยู่อาศัยให้ผ่อนคลายและสบายตา มาดูกันว่าเราจะเลือกใช้สีฝ้าเพดานในห้องต่างๆ ของบ้านกันอย่างไร