สยามยิปซัม เดินหน้า “ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน” ส่ง EV FORKLIFT ใช้ในโรงงาน กรุยทางสู่องค์กร Net Zero Carbon ภายในปี 2045อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง 30%  หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการฯ ต่างให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการพัฒนาโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้หมุนเวียน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมก่อสร้างก้าวสู่ความยั่งยืน