ยิปซัมตราช้าง และ HILTI  โดยความร่วมมือหลักกับ กระทรวงสาธารณสุข จับมือจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการยุคใหม่แบบไฮบริด (hybrid seminar)

ภายใต้หัวข้อ  “อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

Future of Designing Health Care Facilities to support Sustainability, Wellness & Wellbeing

ได้เปิดช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมฟังและสอบถามภายใต้หัวข้อการสัมมนาข้างต้น ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

เวลา  8.30-16.30 น. ผ่าน webinar

 

ขอเชิญ สถาปนิก และนักออกแบบ เข้าฟัง ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน โดยจะเน้นไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ

“LEED และ WELL กับการออกแบบโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพผู้ใช้บริการ” โดย ศ. ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “กฎหมายอนุรักษ์พลังงานเกี่ยวกับสถานพยาบาล” โดย ศ.ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน์ President Elect, ASHRAE Thailand Chapter

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้

1.คลิกลิงก์ https://bit.ly/MOPHseminar หรือสแกน QR Code

2. ลงทะเบียน เพื่อรับลิงก์สำหรับเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์วันงาน

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

4. รอรับลิงก์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อร่วมงานสัมมนาออนไลน์

 

 

MOPH KV 23

 

 

Agenda final